Kā labot Winload.efi kļūdas operētājsistēmā Windows

Izmēģiniet Mūsu Instrumentu Problēmu Novēršanai

Īss saturs

The 'winload.efi 0xc0000225' kļūda un citi winload.efi problēmas var novērst Windows pareizu sāknēšanu. Šī kļūda rodas, kad winload.efi fails, kas atrodas windowssystem32winload.efi tiek bojāts vai nepareizi konfigurēts.Salabot winload.efi kļūdas operētājsistēmās Windows 10 un 11 varat mēģināt palaist startēšanas labošanu, atjaunot BCD veikalu, izmantojot komandu uzvedni, pārbaudīt, vai nav aparatūras kļūmes, vai veikt sistēmas atjaunošanu.

Saprotot ko winload.efi kas EFI sāknēšanas procesa laikā var palīdzēt diagnosticēt šīs nepatīkamās problēmas winload efi kļūdas operētājsistēmā Windows 10 . Profilaktiskas darbības, piemēram, sistēmas Windows atjaunināšana, pretvīrusu izmantošana, izvairīšanās no pēkšņas izslēgšanas un SFC skenēšana, var palīdzēt uzturēt winload.exe integritāte.

Izmantojot sniegto soli pa solim problēmu novēršanas rokasgrāmatu, jums vajadzētu spēt atrisināt pat sarežģītas winload.efi 0xc0000225 kļūdas un atkal pareizi sāknējiet Windows.Izpratne par Winload.efi un tā lomu Windows sāknēšanas procesā

Izpratne par Winload.efi un tā lomu Windows sāknēšanas procesā

Kad startējat datoru, Windows operētājsistēma veic virkni procesu, lai nodrošinātu veiksmīgu sāknēšanu. Viena no svarīgākajām šī procesa sastāvdaļām ir fails Winload.efi.

Winload.efi ir sistēmas fails, kas ir atbildīgs par Windows operētājsistēmas kodola un galveno draiveru ielādi sāknēšanas procesa laikā. Tas atrodas jūsu cietā diska EFI nodalījumā, un to izpilda jūsu datora UEFI programmaparatūra.

Programmas Winload.efi galvenais uzdevums ir inicializēt Windows sāknēšanas pārvaldnieku (Bootmgr.exe) un nodrošināt to ar nepieciešamo informāciju, lai atrastu un ielādētu Windows operētājsistēmu. Tas ir atbildīgs par piekļuvi sāknēšanas konfigurācijas datu (BCD) veikalam, kurā ir svarīgi sāknēšanas konfigurācijas iestatījumi.Kad dators startē, UEFI programmaparatūra nolasa galveno sāknēšanas ierakstu (MBR) vai GUID nodalījuma tabulu (GPT), lai atrastu EFI sistēmas nodalījumu (ESP). ESP ietvaros tas atrod Windows sāknēšanas pārvaldnieku, kas pēc tam izpilda failu Winload.efi.

Winload.efi nolasa BCD veikalu, lai noteiktu operētājsistēmas ierakstus un ar tiem saistītās sāknēšanas konfigurācijas. Pēc tam tas ielādē atmiņā atlasītās operētājsistēmas kodolu (ntoskrnl.exe) un nepieciešamos draiverus, ļaujot sistēmai pāriet no vides pirms sāknēšanas uz Windows vidi.

Ja rodas problēma ar failu Winload.efi, piemēram, bojājums vai nepareiza konfigurācija, tas var izraisīt sāknēšanas kļūdas un neļaut pareizi startēt Windows. Bieži sastopamie kļūdu ziņojumi, kas saistīti ar Winload.efi, ietver “trūkst winload.efi vai tas ir bojāts” vai “Windows neizdevās ielādēt, jo trūkst vai ir bojāts kritisks sistēmas draiveris”.Lai atrisinātu Winload.efi kļūdas, iespējams, būs jālabo vai jāatjauno BCD veikals, jāizmanto Windows startēšanas labošanas rīks vai jāveic sistēmas atjaunošana. Dažos gadījumos, lai novērstu problēmu, var būt nepieciešams atkārtoti instalēt sistēmu Windows.

Visbeidzot, Winload.efi ir svarīga loma Windows sāknēšanas procesā, ielādējot operētājsistēmas kodolu un nepieciešamos draiverus. Izpratne par tā funkciju var palīdzēt diagnosticēt un novērst ar šo failu saistītās sāknēšanas kļūdas.Kā darbojas EFI sāknēšanas process?

EFI (Extensible Firmware Interface) sāknēšanas process ir daudzpakāpju process, kas ļauj datoram startēt un ielādēt operētājsistēmu. Tālāk ir sniegts EFI sāknēšanas procesa sadalījums:

Solis Apraksts
1 Dators tiek ieslēgts vai restartēts.
2 EFI programmaparatūra, kas saglabāta datora ROM mikroshēmā, tiek inicializēta un izpildīta.
3 EFI programmaparatūra veic ieslēgšanas pašpārbaudi (POST), lai pārbaudītu aparatūras komponentus un nodrošinātu to pareizu darbību.
4 EFI programmaparatūra meklē un ielādē EFI sāknēšanas pārvaldnieku, kas ir neliela programma, kas atrodas īpaši noteiktā EFI sistēmas nodalījumā.
5 EFI sāknēšanas pārvaldnieks piedāvā lietotājam sāknēšanas izvēlni, kas ļauj izvēlēties, kuru operētājsistēmu vai lietojumprogrammu palaist.
6 Kad lietotājs ir izvēlējies operētājsistēmu, EFI sāknēšanas pārvaldnieks atrod un ielādē atbilstošo EFI sāknēšanas ielādētāju, kas ir atbildīgs par operētājsistēmas ielādi.
7 EFI sāknēšanas programma inicializē aparatūru, iestata sistēmas parametrus un ielādē operētājsistēmas kodolu atmiņā.
8 Operētājsistēmas kodols pārņem vadību un turpina sāknēšanas procesu, ielādējot ierīču draiverus, inicializējot pakalpojumus un palaižot lietotāja lietojumprogrammas.
9 Operētājsistēma ir pilnībā ielādēta un gatava lietotājam mijiedarboties.

EFI sāknēšanas process ir veidots tā, lai tas būtu elastīgs un modulārs, kas ļauj viegli pielāgot un saderēt ar dažādu aparatūru un operētājsistēmām. Tas nodrošina modernāku un uzticamāku sāknēšanas mehānismu, salīdzinot ar vecāku BIOS (Basic Input/Output System) programmaparatūru.Kas ir EFI sāknēšanas izvēlnē?

EFI ir saīsinājums Extensible Firmware Interface, kas ir specifikācija, kas nosaka saskarni starp operētājsistēmu un datora programmaparatūru. Tas aizstāj tradicionālo BIOS (pamata ievades/izvades sistēmas) programmaparatūru, kas atrodama vecākos datoros.

Ieslēdzot datoru, programmaparatūra (EFI) ir atbildīga par aparatūras komponentu inicializāciju un sāknēšanas procesa sākšanu. Tā ir pirmā programmatūra, kas darbojas jūsu datorā un ir atbildīga par operētājsistēmas ielādi.EFI programmaparatūra nodrošina sāknēšanas izvēlni, kas ļauj izvēlēties ierīci vai nodalījumu, no kura vēlaties palaist datoru. Šai sāknēšanas izvēlnei parasti var piekļūt, sāknēšanas procesa laikā nospiežot noteiktu taustiņu (piemēram, F12 vai ESC).

EFI sāknēšanas izvēlnē tiek parādīts pieejamo sāknēšanas opciju saraksts, kas var ietvert iekšējo cieto disku, ārējos USB diskus, CD/DVD diskus un tīkla sāknēšanas opcijas. Izvēlnē varat atlasīt vajadzīgo sāknēšanas opciju, lai startētu datoru, izmantojot atlasīto ierīci vai nodalījumu.

Atslēga Apraksts
F12 Piekļūstiet sāknēšanas izvēlnei daudzos datoros
ESC Dažos datoros piekļūstiet sāknēšanas izvēlnei

Ja rodas kļūda saistībā ar Winload.efi, tas var norādīt uz problēmu ar EFI sāknēšanas izvēlni vai sāknēšanas konfigurāciju. Šādos gadījumos, iespējams, būs jānovērš problēma, labojot sāknēšanas konfigurāciju vai atkārtoti instalējot operētājsistēmu.

Kopumā EFI sāknēšanas izvēlnē ir būtisks komponents, kas ļauj izvēlēties sāknēšanas ierīci vai nodalījumu, ļaujot startēt datoru ar vēlamo operētājsistēmu vai sāknējamo datu nesēju.

Kādi ir 4 sāknēšanas procesa posmi?

Sāknēšanas process ir virkne darbību, kuras dators veic, kad tas tiek ieslēgts vai restartēts. Tā ir atbildīga par operētājsistēmas ielādi un datora sagatavošanu lietošanai. Sāknēšanas procesu var iedalīt četros posmos:

 1. Ieslēgšanas pašpārbaude (POST): Kad dators ir ieslēgts, POST ir pirmais solis sāknēšanas procesā. Tā ir diagnostikas testu sērija, kas pārbauda datora aparatūras komponentus, lai pārliecinātos, ka tie darbojas pareizi. Ja POST laikā tiek atklātas problēmas, var tikt parādīts kļūdas ziņojums.
 2. Sākotnējais sāknēšanas ielādētājs (IBL): Kad POST ir veiksmīgi pabeigts, tiek ielādēts sākotnējais sāknēšanas ielādētājs. IBL ir neliela programma, kas parasti tiek saglabāta datora programmaparatūrā, piemēram, BIOS vai UEFI. Tas ir atbildīgs par operētājsistēmas atrašanu atmiņas ierīcē un tās ielādi atmiņā.
 3. Kodola ielāde un inicializācija: Kad sākotnējais sāknēšanas ielādētājs ir atradis operētājsistēmu, tas ielādē kodolu atmiņā. Kodols ir operētājsistēmas galvenā sastāvdaļa, un tas ir atbildīgs par aparatūras resursu pārvaldību, procesu izpildi un būtisku pakalpojumu sniegšanu. Šajā posmā kodols tiek inicializēts un sāk izpildīt nepieciešamās inicializācijas rutīnas.
 4. Operētājsistēmas inicializācija: Kad kodols ir ielādēts un inicializēts, sākas operētājsistēmas inicializācijas process. Šis posms ietver dažādu sistēmas pakalpojumu iestatīšanu, ierīču draiveru ielādi, fona procesu sākšanu un sistēmas konfigurēšanu atbilstoši lietotāja vēlmēm. Kad inicializācija ir pabeigta, dators ir gatavs lietošanai.

Izpratne par dažādiem sāknēšanas procesa posmiem var palīdzēt novērst ar sāknēšanu saistītas problēmas un iegūt labāku izpratni par datora palaišanu.

Detalizēti norādījumi par Winload.efi problēmu novēršanu operētājsistēmā Windows 10 un 11

Detalizēti norādījumi par Winload.efi problēmu novēršanu operētājsistēmā Windows 10 un 11

Ja datorā ar operētājsistēmu Windows 10 vai 11 rodas kļūda Winload.efi, tā var traucēt operētājsistēmas pareizu startēšanu. Šo kļūdu parasti izraisa bojāti vai trūkstoši sistēmas faili, aparatūras problēmas vai nepareiza sāknēšanas konfigurācija. Par laimi, ir vairākas darbības, ko varat veikt, lai labotu Winload.efi problēmas un atjaunotu datora darbību.

1. darbība. Restartējiet datoru

Pirms problēmu novēršanas darbību veikšanas mēģiniet restartēt datoru. Dažreiz vienkārša restartēšana var novērst nelielas programmatūras kļūmes un novērst kļūdu Winload.efi.

2. darbība. Palaidiet palaišanas remontu

Ja, restartējot datoru, problēma netiek novērsta, varat mēģināt palaist iebūvēto startēšanas labošanas rīku. Lai to izdarītu, veiciet tālāk norādītās darbības.

 1. Ievietojiet Windows instalācijas USB vai DVD disku un restartējiet datoru.
 2. Nospiediet jebkuru taustiņu, lai palaistu no instalācijas datu nesēja.
 3. Izvēlieties savas valodas preferences un noklikšķiniet uz 'Tālāk'.
 4. Ekrāna apakšējā kreisajā stūrī noklikšķiniet uz Labot datoru.
 5. Izvēlieties Problēmu novēršana > Papildu opcijas > Startēšanas labošana.
 6. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai pabeigtu palaišanas labošanas procesu.

3. darbība: atjaunojiet BCD

Ja startēšanas labošanas rīks neizlabo kļūdu Winload.efi, varat mēģināt atjaunot sāknēšanas konfigurācijas datus (BCD). Lūk, kā to izdarīt:

 1. Izpildiet iepriekšējās sadaļas 1.–4. darbību, lai piekļūtu izvēlnei Papildu opcijas.
 2. Izvēlieties 'Komandu uzvedne'.
 3. Ierakstiet šo komandu un nospiediet taustiņu Enter: |_+_|
 4. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai pabeigtu BCD atjaunošanas procesu.

4. darbība. Pārbaudiet, vai nav aparatūras problēmu

Dažos gadījumos kļūdu Winload.efi var izraisīt bojāta aparatūra. Lai izslēgtu aparatūras problēmas, varat mēģināt atvienot visas ārējās ierīces (piemēram, USB diskus vai printerus) un pārbaudīt, vai kļūda joprojām pastāv. Ja kļūda pazūd, tas var norādīt uz problēmu ar kādu no jūsu aparatūras ierīcēm.

5. darbība: veiciet sistēmas atjaunošanu

Ja neviena no iepriekšējām darbībām neatrisina kļūdu Winload.efi, varat mēģināt veikt sistēmas atjaunošanu, lai atjaunotu datora iestatījumus uz iepriekšējo stāvokli. Lūk, kā to izdarīt:

 1. Izpildiet pirmās sadaļas 1.–4. darbību, lai piekļūtu izvēlnei Papildu opcijas.
 2. Izvēlieties 'Sistēmas atjaunošana'.
 3. Sarakstā izvēlieties atjaunošanas punktu un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai atjaunotu sistēmu.

6. darbība. Pārinstalējiet Windows

Ja nekas cits neizdodas, iespējams, būs jāpārinstalē sistēma Windows, lai labotu Winload.efi kļūdu. Pirms atkārtotas instalēšanas procesa dublējiet savus svarīgos failus.

Piezīme. Šajā rokasgrāmatā sniegtās darbības ir piemērojamas gan operētājsistēmai Windows 10, gan Windows 11. Tomēr precīzās darbības un opcijas var nedaudz atšķirties atkarībā no izmantotās Windows versijas.

Izpildot šos soli pa solim sniegtos norādījumus, jums vajadzētu spēt atrisināt Winload.efi problēmas un nodrošināt, ka dators ar Windows 10 vai 11 darbojas nevainojami.

Kā salabot UEFI sāknēšanas sistēmu Windows 10?

Ja operētājsistēmā Windows 10 rodas problēmas ar UEFI sāknēšanu, varat veikt dažas darbības, lai problēmu atrisinātu. Tālāk ir sniegts ceļvedis, kā novērst UEFI sāknēšanas problēmas operētājsistēmā Windows 10.

1. darbība: Sāciet, piekļūstot UEFI programmaparatūras iestatījumiem savā datorā. Parasti to var izdarīt, sāknēšanas procesa laikā nospiežot noteiktu taustiņu, piemēram, F2 vai Del.
2. darbība: Kad esat UEFI iestatījumos, pārejiet uz sadaļu 'Sāknēšana'. Šeit pārbaudiet, vai jūsu Windows 10 instalācija ir norādīta kā pirmā sāknēšanas opcija. Ja nē, pārkārtojiet sāknēšanas secību un pārliecinieties, vai Windows 10 ir iestatīta kā galvenā sāknēšanas opcija.
3. darbība: Ja sāknēšanas secība ir pareiza un problēmas joprojām pastāv, mēģiniet UEFI iestatījumos atspējot 'Secure Boot'. Droša sāknēšana ir līdzeklis, kas nodrošina, ka sāknēšanas procesa laikā var darboties tikai uzticama programmatūra, taču dažreiz tas var izraisīt saderības problēmas.
4. darbība: Vēl viens problēmu novēršanas solis ir pārbaudīt, vai jūsu Windows 10 instalācijā tiek izmantots pareizais UEFI sāknēšanas režīms. UEFI iestatījumos meklējiet opciju, kas saistīta ar sāknēšanas režīmu (UEFI vai Legacy), un pārliecinieties, ka tā atbilst režīmam, kurā tika instalēta jūsu Windows 10 instalācija.
5. darbība: Ja neviena no iepriekš minētajām darbībām neatrisina UEFI sāknēšanas problēmu, iespējams, būs jālabo vai jāpārinstalē sistēma Windows 10. Lai to izdarītu, varat izmantot Windows 10 instalācijas USB vai DVD, lai palaistu Windows atkopšanas vidē un piekļūtu labošanas opcijām.

Veicot šīs darbības, jums vajadzētu būt iespējai labot UEFI sāknēšanu operētājsistēmā Windows 10 un atsākt datora darbību. Ja problēma joprojām pastāv, iespējams, ir vērts meklēt papildu palīdzību no profesionāļa vai sazināties ar datora ražotāju, lai saņemtu atbalstu.

Kas ir Winload kļūda operētājsistēmā Windows 11?

Winload kļūda operētājsistēmā Windows 11 ir izplatīta problēma, kas rodas, ja operētājsistēma nevar ielādēt nepieciešamos sāknēšanas failus. Šī kļūda parasti parādās kā zilā ekrāna kļūdas ziņojums ar kodu “0xc000000f” vai “0xc0000225”. To var izraisīt dažādi iemesli, piemēram, bojāti vai trūkstoši sāknēšanas faili, aparatūras vai programmatūras konflikti vai problēmas ar datora cieto disku.

Kad rodas Winload kļūda, tā neļauj pareizi palaist datoru, padarot neiespējamu piekļuvi Windows operētājsistēmai. Tas var būt apgrūtinoši un var traucēt jūsu darbplūsmu vai neļaut jums pilnībā izmantot datoru.

Lai novērstu Winload kļūdu operētājsistēmā Windows 11, varat izmēģināt vairākas problēmu novēršanas darbības, piemēram, palaišanas labošanas rīka izmantošanu, sistēmas faila pārbaudi, galvenā sāknēšanas ieraksta (MBR) labošanu vai datora iepriekšējā darba stāvokļa atjaunošanu. izmantojot sistēmas atjaunošanu. Ja šīs metodes nedarbojas, iespējams, būs atkārtoti jāinstalē sistēma Windows, lai novērstu problēmu.

Ir svarīgi ņemt vērā, ka Winload kļūdu var izraisīt dažādi faktori, un atbilstošais risinājums var atšķirties atkarībā no konkrētā kļūdas iemesla. Tāpēc ieteicams izmēģināt dažādas problēmu novēršanas metodes un, ja nepieciešams, meklēt papildu palīdzību.

Kur atrodas Winload efi?

Winload.efi ir būtisks sistēmas fails, ko Windows izmanto operētājsistēmas sāknēšanai. Tas atrodas EFI (Extensible Firmware Interface) nodalījumā, kas ir atsevišķs nodalījums jūsu datora cietajā diskā.

Precīza EFI nodalījuma atrašanās vieta var atšķirties atkarībā no sistēmas konfigurācijas un izmantotās Windows versijas. Tomēr vairumā gadījumu EFI nodalījumu var atrast cietā diska sākumā pirms galvenā Windows nodalījuma.

Lai piekļūtu EFI nodalījumam un atrastu failu Winload.efi, veiciet šīs darbības:

 1. Atveriet File Explorer savā Windows datorā.
 2. Pārejiet uz sistēmas diska saknes direktoriju (parasti tas ir C: disks).
 3. Saknes direktorijā meklējiet mapi ar nosaukumu 'EFI' vai 'efi'.
 4. Atveriet mapi EFI un pēc tam atveriet mapi, kas atbilst datora ražotājam (piemēram, “HP”, “Dell”, “Lenovo”).
 5. Ražotāja mapē atrodiet mapi ar nosaukumu 'Microsoft' vai 'Windows'.
 6. Atveriet Microsoft vai Windows mapi un pēc tam atveriet mapi ar nosaukumu 'Boot'.
 7. Sāknēšanas mapē ir jāatrod fails Winload.efi.

Ir svarīgi atzīmēt, ka EFI nodalījums ir slēpts sistēmas nodalījums, tāpēc, lai to redzētu, iespējams, būs jāiespējo slēpto failu un mapju rādīšanas opcija File Explorer iestatījumos.

Ja rodas Winload.efi kļūdas vai problēmas, ieteicams konsultēties ar speciālistu vai meklēt atbalstu no Microsoft vai datora ražotāja, lai saņemtu palīdzību problēmas risināšanā.

Padomi Winload.exe integritātes profilaksei un uzturēšanai

Padomi Winload.exe integritātes profilaksei un uzturēšanai

Winload.exe ir svarīgs sistēmas fails, kas ir atbildīgs par Windows operētājsistēmas ielādi. Lai nodrošinātu tā integritāti un novērstu kļūdas, ir svarīgi ievērot šādus profilakses un apkopes padomus:

1. Atjauniniet savu operētājsistēmu: Regulāri instalējiet Windows atjauninājumus, lai nodrošinātu, ka sistēmai ir jaunākie drošības ielāpi un kļūdu labojumi. Tas palīdz novērst jebkādas ievainojamības, ko var izmantot ļaunprātīga programmatūra vai izraisīt sistēmas failu, piemēram, winload.exe, bojājumu.

2. Izmantojiet uzticamu pretvīrusu programmatūru: Instalējiet un regulāri atjauniniet cienījamu pretvīrusu programmatūru, lai aizsargātu sistēmu no ļaunprātīgas programmatūras un vīrusiem. Ļaunprātīga programmatūra var sabojāt svarīgus sistēmas failus, tostarp winload.exe, izraisot kļūdas un avārijas.

3. Esiet piesardzīgs, lejupielādējot un instalējot programmatūru: Lejupielādējiet programmatūru tikai no uzticamiem avotiem. Izvairieties no failu lejupielādes no nezināmām vai nepārbaudītām vietnēm, jo ​​tajās var būt ļaunprātīga programmatūra vai bojāti faili, kas var sabojāt winload.exe vai citus sistēmas failus.

4. Regulāri veiciet sistēmas skenēšanu: Regulāri veiciet pretvīrusu programmatūras skenēšanu, lai atklātu un noņemtu ļaunprātīgu programmatūru vai vīrusus, kas varētu sabojāt winload.exe. Tas palīdz nodrošināt faila integritāti un vispārējo sistēmas stabilitāti.

5. Dublējiet svarīgus failus un izveidojiet sistēmas atjaunošanas punktus: Regulāri dublējiet svarīgos failus un izveidojiet sistēmas atjaunošanas punktus. Tas ļauj atjaunot sistēmas iepriekšējo darba stāvokli, ja winload.exe vai citi sistēmas faili tiek bojāti vai bojāti.

6. Izvairieties no pēkšņiem strāvas padeves pārtraukumiem: Pēkšņi strāvas padeves pārtraukumi vai sistēmas izslēgšana var izraisīt failu, tostarp winload.exe, bojājumus. Izmantojiet akumulatora dublējumkopiju vai nepārtrauktās barošanas avotu (UPS), lai novērstu datu zudumu un failu bojājumus strāvas padeves pārtraukumu laikā.

7. Izvairieties no sistēmas failu modificēšanas: Parasti nav ieteicams modificēt vai dzēst sistēmas failus, piemēram, winload.exe, ja vien jums nav padziļinātas zināšanas un īpaša iemesla to darīt. Sistēmas failu modificēšana vai dzēšana var izraisīt sistēmas nestabilitāti un kļūdas.

8. Izmantojiet sistēmas failu pārbaudītāja (SFC) rīku: Sistēmas failu pārbaudes rīks var skenēt un labot bojātus sistēmas failus, tostarp winload.exe. Regulāri palaidiet SFC rīku, lai pārbaudītu un novērstu visas failu integritātes problēmas.

Ievērojot šos profilakses un apkopes padomus, jūs varat palīdzēt nodrošināt winload.exe integritāti un novērst kļūdas, kas var rasties tās bojājuma vai bojājumu dēļ.

Top