Ierīču pārvaldnieka kļūdu kodu un reģistra iestatījumu izpēte, lai risinātu sistēmas problēmas

Izmēģiniet Mūsu Instrumentu Problēmu Novēršanai

Īss saturs

Šajā rakstā tiek apspriests 4d36e968 e325 11ce bfc1 08002be10318 traucējummeklēšana ārējais cietais disks jautājumi un Ierīču pārvaldnieka kļūdu kodi operētājsistēmā Windows. Tajā ir paskaidrots, ka ierīču pārvaldnieks piešķir noslēpumainību kļūdu kodi patīk 10. kods kad ierīcēs rodas problēmas. 10. kods norāda, ka ierīci neizdevās startēt, bieži vien draivera problēmu dēļ. Lietotāji parasti var atrisināt, atjauninot draiverus, pārbaudot savienojumus vai nomainot aparatūru 10. koda kļūdas .Rakstā ir apskatīta arī sarežģītu Windows reģistra ceļu atšifrēšana problēmu novēršanas laikā. Tādi rīki kā reģistra redaktors un meklēšanas funkcijas palīdz atrast vajadzīgos iestatījumus problēmu novēršanai. Tajā uzsvērts, ka nepareizas reģistra izmaiņas var destabilizēt sistēmas. Visbeidzot, tiek piedāvāti risinājumi izplatītām aparatūras problēmām, piemēram, atpazīšanas kļūmēm, draiveru konfliktiem un ārējais cietais disks neveiksmes iedarbināšanā. Darbības ietver savienojumu pārbaudi, draiveru/programmaparatūras atjaunināšanu, diagnostikas rīku izmantošanu un profesionālas palīdzības meklēšanu, ja nepieciešams ierīci neveiksmes iedarbināšanā.

Izpratne par ierīces pārvaldnieka kļūdas kodu 10

Izpratne par ierīces pārvaldnieka kļūdas kodu 10

Ierīču pārvaldnieks ir Windows rīks, kas lietotājiem ļauj skatīt un pārvaldīt datorā instalētās aparatūras ierīces. Tas sniedz detalizētu informāciju par katru ierīci, tostarp tās statusu, draivera informāciju un visus ar to saistītos kļūdu kodus. Viens izplatīts kļūdas kods, ar kuru lietotāji var saskarties ierīču pārvaldniekā, ir kļūdas kods 10.

Kļūdas kods 10 ierīču pārvaldniekā norāda, ka ierīci nevar startēt. Tas var notikt dažādu iemeslu dēļ, piemēram, nesaderīgi vai novecojuši draiveri, aparatūras konflikti vai problēmas ar pašu ierīci.Ja konkrētai ierīcei tiek parādīts kļūdas kods 10, ir svarīgi pēc iespējas ātrāk novērst un atrisināt problēmu, lai nodrošinātu ierīces pareizu darbību. Tālāk ir norādītas dažas darbības, ko varat veikt, lai labotu 10. kļūdas kodu:

 1. Atjauniniet vai atkārtoti instalējiet draiverus: daudzos gadījumos novecojuši vai nesaderīgi draiveri var izraisīt kļūdas kodu 10. Lai to novērstu, varat mēģināt atjaunināt ierīces draiverus vai atkārtoti instalēt tos no ražotāja vietnes.
 2. Pārbaudiet, vai nav aparatūras konfliktu: dažreiz konflikti ar citām ierīcēm vai draiveriem var neļaut ierīcei startēt. Varat izmantot ierīču pārvaldnieku, lai pārbaudītu, vai nav konfliktu, un atrisinātu tos, atspējojot vai atinstalējot konfliktējošās ierīces vai draiverus.
 3. Restartējiet datoru: dažreiz vienkārša restartēšana var atrisināt pagaidu problēmas un ļaut ierīcei startēt pareizi. Mēģiniet restartēt datoru un pārbaudiet, vai kļūdas kods 10 joprojām pastāv.
 4. Pārbaudiet ierīces savienojumu: Pārliecinieties, vai ierīce ir pareizi pievienota datoram. Ja tā ir USB ierīce, mēģiniet to savienot ar citu USB portu, lai izslēgtu ar portu saistītas problēmas.
 5. Nomainiet ierīci: ja nekas cits neizdodas un ierīci joprojām nevar startēt, iespējams, tā ir aparatūras problēma. Apsveriet iespēju nomainīt ierīci vai meklēt palīdzību pie profesionāla tehniķa.

Veicot šīs darbības, ierīces pārvaldniekā varat novērst un novērst kļūdas kodu 10. Ir svarīgi atjaunināt draiverus un aparatūru, lai izvairītos no šādām kļūdām nākotnē.

Kas izraisa kļūdas kodu 10?

Kļūdas kodu 10 ierīču pārvaldniekā parasti izraisa kļūdains vai novecojis draiveris. Ja ierīces draiverī rodas problēma vai tas nav saderīgs ar operētājsistēmu, sistēma Windows piešķir tam kļūdas kodu 10. Šī kļūda norāda, ka ierīci nevar startēt pareizi.Vēl viens izplatīts kļūdas koda 10 cēlonis ir aparatūras problēma. Ja pati ierīce ir bojāta vai nedarbojas pareizi, tā var izraisīt kļūdas kodu 10 ierīču pārvaldniekā. Šādos gadījumos var būt nepieciešama aparatūras traucējummeklēšana vai tā nomaiņa.

Dažos gadījumos kļūdas kodu 10 var izraisīt arī bojāti vai trūkstoši reģistra ieraksti, kas saistīti ar ierīces draiveri. Windows paļaujas uz reģistru, lai saglabātu informāciju par instalētajām ierīcēm un to draiveriem. Ja šie ieraksti tiek bojāti vai tiek nejauši izdzēsti, var tikt parādīts kļūdas kods 10.

Lai novērstu kļūdas kodu 10, ieteicams sākt ar ietekmētās ierīces draivera atjaunināšanu. To var izdarīt, izmantojot ierīču pārvaldnieku vai apmeklējot ražotāja vietni, lai lejupielādētu jaunāko draivera versiju. Ja draivera atjaunināšana neatrisina problēmu, var būt nepieciešamas papildu problēmu novēršanas darbības, piemēram, aparatūras problēmu pārbaude vai ar ierīces draiveri saistīto reģistra ierakstu atjaunošana.Kas ir statusa ierīces strāvas padeves atteices kods 10?

Statusa ierīces strāvas padeves atteices kods 10 ir kļūdas kods, kas tiek parādīts Windows operētājsistēmu ierīču pārvaldniekā. Tas norāda, ka datoram pievienotā ierīce nevar startēt strāvas padeves pārtraukuma dēļ. Šī kļūda var rasties dažādu iemeslu dēļ, piemēram, nesaderīgu draiveru, bojātas aparatūras vai strāvas padeves problēmu dēļ.

Kad šis kļūdas kods tiek parādīts ierīču pārvaldniekā, tas nozīmē, ka ierīces draiverī ir radusies problēma un tas nevar pareizi darboties. Tā rezultātā dators var neatpazīt ierīci vai nedarboties, kā paredzēts.Lai novērstu šo problēmu, varat mēģināt veikt šādas darbības:

1. Pārliecinieties, vai ierīce ir pareizi pievienota datoram un vai visi kabeļi ir droši pievienoti.
2. Restartējiet datoru un pārbaudiet, vai kļūda joprojām pastāv.
3. Atjauniniet ierīces draiveri, ar peles labo pogu noklikšķinot uz ierīces ierīces pārvaldniekā un atlasot “Atjaunināt draiveri”.
4. Ja draivera atjaunināšana neatrisina problēmu, mēģiniet atinstalēt ierīces draiveri un pēc tam to atkārtoti instalēt.
5. Ja iepriekš minētās darbības nedarbojas, iespējams, būs jānomaina ierīce vai jāsazinās ar ražotāju, lai saņemtu papildu palīdzību.

Ir svarīgi atzīmēt, ka Windows reģistra modificēšana jāveic piesardzīgi, jo nepareizas izmaiņas var izraisīt sistēmas nestabilitāti. Ja nepārzināt reģistru, ieteicams meklēt palīdzību no kvalificēta tehniķa vai skatīt Microsoft dokumentāciju.Noslēgumā jāsaka, ka statusa ierīces strāvas padeves atteices kods 10 norāda uz strāvas padeves pārtraukuma problēmu ar datoram pievienotu ierīci. Veicot iepriekš minētās problēmu novēršanas darbības, varat novērst šo kļūdu un panākt, lai ierīce atkal darbotos pareizi.

Reģistra ceļu atšifrēšana Windows problēmu novēršanā

Reģistra ceļu atšifrēšana Windows problēmu novēršanā

Novēršot problēmas operētājsistēmā Windows, izšķirīga nozīme var būt reģistra izpratnei. Reģistrs ir hierarhiska datu bāze, kurā tiek glabāti operētājsistēmas un dažādu lietojumprogrammu konfigurācijas iestatījumi un opcijas. Tas satur daudzas atslēgas un vērtības, kas sakārtotas strukturētā veidā.Viens no izaicinājumiem, izmantojot reģistru problēmu novēršanai, ir ceļu uz konkrētiem iestatījumiem atšifrēšana. Reģistra ceļi var būt sarežģīti un grūti orientēties, jo īpaši tiem, kas nav pazīstami ar reģistra struktūru un organizāciju. Tomēr ar zināmām zināšanām un norādījumiem ir iespējams atrast vajadzīgos iestatījumus un veikt nepieciešamās izmaiņas.

Reģistra ceļi sastāv no atslēgām, apakšatslēgām un vērtībām. Katra atslēga apzīmē mapei līdzīgu struktūru, un apakšatslēgas ir ligzdotas atslēgās. Vērtības tiek izmantotas konkrētu konfigurācijas iestatījumu saglabāšanai. Lai piekļūtu konkrētam iestatījumam, ir jāpārvietojas pa atbilstošiem taustiņiem un apakšatslēgām.

Viens no veidiem, kā atšifrēt reģistra ceļus, ir izmantot reģistra redaktoru, iebūvētu Windows rīku, kas ļauj skatīt un modificēt reģistru. Atverot reģistra redaktoru un paplašinot atbilstošās atslēgas un apakšatslēgas, varat atrast vajadzīgo iestatījumu un apskatīt tā vērtību.

Vēl viena pieeja ir meklēt vajadzīgo iestatījumu, izmantojot Windows meklēšanas funkciju. Ievadot konkrētus atslēgvārdus, kas saistīti ar meklējamo iestatījumu, sistēma Windows meklēs reģistrā un parādīs atbilstošos ceļus. Šī metode var būt noderīga, jo īpaši, ja neesat pārliecināts par precīzu vēlamā iestatījuma atrašanās vietu.

Ir svarīgi atzīmēt, ka reģistra pārveidošanai var būt ievērojamas sekas, un tas jādara piesardzīgi. Nepareizu izmaiņu veikšana reģistrā var izraisīt sistēmas nestabilitāti vai pat padarīt operētājsistēmu nelietojamu. Tāpēc pirms jebkādu izmaiņu veikšanas ir ieteicams izveidot reģistra dublējumu un konsultēties ar uzticamiem avotiem vai ekspertiem, lai saņemtu norādījumus.

Visbeidzot, reģistra ceļu atšifrēšana ir būtiska prasme Windows problēmu novēršanā. Izprotot reģistra struktūru un organizāciju, izmantojot tādus rīkus kā reģistra redaktors un meklēšanas funkcijas, varat atrast un mainīt konkrētus iestatījumus, lai efektīvi atrisinātu problēmas.

Kurš rīks tiek izmantots reģistra ierakstu analīzei?

Viens no rīkiem, ko parasti izmanto reģistra ierakstu analīzei, ir Windows reģistra redaktors, kas pazīstams arī kā regedit. Šis rīks ļauj lietotājiem skatīt un modificēt reģistra iestatījumus savā datorā.

Regedit nodrošina lietotājam draudzīgu saskarni, kas ļauj ērti pārvietoties pa dažādām reģistra atslēgām un vērtībām. Tas ļauj lietotājiem meklēt konkrētus ierakstus, eksportēt vai importēt reģistra failus un veikt izmaiņas reģistra iestatījumos.

Novēršot problēmas, kas saistītas ar ierīču pārvaldnieka kļūdu kodiem vai citām sistēmas problēmām, reģistra ierakstu analīze var sniegt vērtīgu informāciju. Pārbaudot reģistru, lietotāji var noteikt visus bojātos vai nepareizos iestatījumus, kas var izraisīt problēmu.

Ir svarīgi atzīmēt, ka izmaiņu veikšana reģistrā var būtiski ietekmēt datora darbību. Tāpēc ir ļoti svarīgi rīkoties piesardzīgi un veikt izmaiņas tikai tad, ja esat pārliecināts par to, ko darāt. Pirms izmaiņu veikšanas ieteicams dublēt reģistru.

Papildus regedit ir pieejami arī citi trešo pušu rīki, kas var palīdzēt analizēt un optimizēt reģistru, piemēram, CCleaner un Auslogics Registry Cleaner. Šie rīki var skenēt reģistrā kļūdas, noņemt nevajadzīgos ierakstus un optimizēt datora vispārējo veiktspēju.

 • Regedit ir galvenais rīks, ko izmanto reģistra ierakstu analīzei.
 • Tas nodrošina lietotājam draudzīgu saskarni navigācijai un reģistra modificēšanai.
 • Reģistra analīze var palīdzēt identificēt un novērst sistēmas problēmas.
 • Esiet piesardzīgs, veicot izmaiņas reģistrā, un pirms turpināt, vienmēr dublējiet to.
 • Trešo pušu rīki, piemēram, CCleaner un Auslogics Registry Cleaner, var arī palīdzēt reģistra analīzē un optimizācijā.

Bieži sastopamu aparatūras ierīču problēmu risināšana sistēmā Windows

Bieži sastopamu aparatūras ierīču problēmu risināšana sistēmā Windows

Lietojot Windows, bieži rodas aparatūras ierīces problēmas. Šīs problēmas var būt dažādas, sākot no ierīces, ko operētājsistēma neatpazīst, līdz ierīcei, kas nedarbojas pareizi. Šajā rakstā mēs izpētīsim dažas izplatītas aparatūras ierīču problēmas un sniegsim risinājumus to novēršanai.

1. Ierīce nav atpazīta

Ja pievienojat datoram aparatūras ierīci un tā netiek atpazīta, varat veikt dažas darbības, lai atrisinātu problēmu. Vispirms pārliecinieties, vai ierīce ir pareizi pievienota datoram. Pārbaudiet kabeļus un portus, lai pārliecinātos, ka viss ir droši. Ja ierīce ir pievienota, izmantojot USB, mēģiniet savienot to ar citu USB portu. Ja ierīce joprojām netiek atpazīta, mēģiniet restartēt datoru. Dažreiz vienkārša restartēšana var atrisināt atpazīšanas problēmas.

2. Ierīces draivera problēmas

Biežs aparatūras ierīču problēmu cēlonis ir novecojuši vai nesaderīgi ierīces draiveri. Ierīču draiveri ir programmatūras programmas, kas ļauj datoram sazināties ar aparatūras ierīcēm. Ja rodas problēmas ar konkrētu ierīci, ir vērts pārbaudīt, vai nav pieejami draiveru atjauninājumi. To var izdarīt, apmeklējot ražotāja vietni vai izmantojot Windows Update. Ierīces draiveru atjaunināšana var atrisināt problēmu un uzlabot ierīces veiktspēju.

3. Ierīce nedarbojas pareizi

Ja dators atpazīst aparatūras ierīci, bet tā nedarbojas pareizi, varat veikt dažas problēmu novēršanas darbības. Vispirms pārbaudiet, vai ierīce ir pareizi konfigurēta. Atveriet ierīču pārvaldnieku un meklējiet dzeltenas izsaukuma zīmes vai kļūdu kodus blakus ierīcei. Tas norāda, ka, iespējams, ir problēmas ar ierīces konfigurāciju. Varat mēģināt atinstalēt un atkārtoti instalēt ierīces draiveri, lai redzētu, vai tas atrisina problēmu. Ja problēma joprojām pastāv, varat arī mēģināt atjaunināt ierīces programmaparatūru vai sazināties ar ražotāju, lai saņemtu papildu palīdzību.

4. Ierīču saderības problēmas

Dažreiz aparatūras ierīce var nebūt saderīga ar jūsu Windows versiju vai datora aparatūras specifikācijām. Ja nesen jauninājāt operētājsistēmu vai veicāt izmaiņas datora aparatūrā, iespējams, ierīce, kas iepriekš darbojās labi, vairs nav saderīga. Šādā gadījumā varat mēģināt sazināties ar ierīces ražotāju, lai saņemtu atjauninātus draiverus, vai meklēt alternatīvas ierīces, kas ir saderīgas ar jūsu sistēmu.

Veicot šīs problēmu novēršanas darbības, varat novērst izplatītākās aparatūras ierīces problēmas sistēmā Windows un uzlabot datora vispārējo veiktspēju.

Kā jūs novēršat izplatītas aparatūras problēmas?

Saskaroties ar izplatītām aparatūras problēmām, ir svarīgi ievērot sistemātisku problēmu novēršanas pieeju, lai identificētu un atrisinātu problēmu. Tālāk ir norādītas dažas darbības, kas palīdzēs novērst izplatītas aparatūras problēmas.

 1. Pārbaudiet fiziskos savienojumus: Pārliecinieties, vai visi kabeļi un savienojumi ir droši pievienoti. Dažkārt vaļīgi vai bojāti savienojumi var izraisīt aparatūras problēmas.
 2. Restartējiet datoru: Vienkārša restartēšana var novērst daudzas aparatūras problēmas. Restartējot datoru, var atiestatīt aparatūru un novērst pagaidu problēmas.
 3. Atjaunināt draiverus: Novecojuši vai nesaderīgi draiveri var izraisīt aparatūras problēmas. Pārbaudiet draiveru atjauninājumus ražotāja vietnē un instalējiet tos, ja tie ir pieejami.
 4. Palaidiet aparatūras diagnostiku: Daudzos datoros ir iebūvēti diagnostikas rīki, kas var palīdzēt noteikt aparatūras problēmas. Izmantojiet šos rīkus, lai veiktu testus un pārbaudītu, vai nav kļūdu vai problēmu.
 5. Noņemiet nesen instalēto aparatūru vai programmatūru: Ja problēma radās pēc jaunas aparatūras vai programmatūras instalēšanas, mēģiniet tos noņemt, lai redzētu, vai problēma joprojām pastāv. Nesaderīga vai bojāta aparatūra/programmatūra var izraisīt konfliktus un aparatūras problēmas.
 6. Pārbaudiet, vai nav pārkaršanas: Pārkaršana var izraisīt aparatūras darbības traucējumus. Pārliecinieties, vai datora dzesēšanas sistēma darbojas pareizi, un notīriet visus putekļus vai gružus, kas varētu bloķēt ventilācijas atveres vai ventilatorus.
 7. Atiestatīt BIOS iestatījumus: Dažreiz nepareizi BIOS iestatījumi var izraisīt aparatūras problēmas. BIOS iestatījumu atiestatīšana uz noklusējuma vērtībām var palīdzēt atrisināt šādas problēmas.
 8. Meklējiet profesionālu palīdzību: Ja esat izmēģinājis visas iepriekš minētās darbības un aparatūras problēma joprojām pastāv, iespējams, ir pienācis laiks meklēt profesionālu palīdzību. Tehniķis var precīzāk diagnosticēt un novērst aparatūras problēmu.

Atcerieties, ka aparatūras problēmu novēršana var būt sarežģīta, un ir svarīgi būt pacietīgam un metodiski. Veicot šīs darbības, varat efektīvi noteikt un atrisināt izplatītākās aparatūras problēmas.

Kādas ir 10 izplatītākās datoru aparatūras problēmas?

Datora aparatūra dažkārt var saskarties ar problēmām, kas var traucēt tās pareizu darbību. Šeit ir 10 galvenās problēmas, ar kurām var saskarties datoru aparatūra.

1. Blue Screen of Death (BSOD): Šī ir kritiska kļūda, kuras dēļ dators avarē un parāda zilu ekrānu. To var izraisīt bojāti aparatūras komponenti vai draiveri.

2. Pārkaršana: Ja datora dzesēšanas sistēma neizdodas vai tiek aizsērējusi ar putekļiem, tas var izraisīt aparatūras pārkaršanu. Tas var izraisīt veiktspējas problēmas un pat neatgriezeniskus bojājumus.

3. Cietā diska kļūme: Cietie diski var neizdoties mehānisku problēmu, elektrisku problēmu vai programmatūras kļūdu dēļ. Tas var izraisīt datu zudumu un nepieciešamību tos nomainīt.

4. Strāvas padeves problēmas: Bojāta barošanas avota dēļ dators var nejauši izslēgties vai nesākt startēt. To var izraisīt jaudas pārspriegums vai komponentu novecošana.

5. Atmiņas problēmas: Problēmas ar RAM moduļiem var izraisīt nejaušas sistēmas avārijas, sasalšanu un lēnu veiktspēju. Tas var būt bojātu moduļu vai nepareizas uzstādīšanas dēļ.

6. Grafikas kartes problēmas: Problēmas ar grafisko karti var izraisīt displeja artefaktus, draivera avārijas un sliktu spēļu veiktspēju. To var izraisīt novecojuši draiveri vai aparatūras kļūdas.

7. Mātesplates kļūme: Ja mātesplate neizdodas, viss dators var pārstāt darboties. To var izraisīt jaudas pārspriegums, fiziski bojājumi vai novecojušas sastāvdaļas.

8. Perifēro ierīču problēmas: Problēmas ar perifērijas ierīcēm, piemēram, printeriem, skeneriem un ārējiem cietajiem diskiem, var izraisīt draiveru konflikti, bojāti kabeļi vai saderības problēmas.

9. Tīkla savienojuma problēmas: Tīkla interfeisa kartēm vai maršrutētājiem var rasties problēmas, kuru dēļ interneta savienojumi ir lēni vai neuzticami. To var izraisīt novecojuši draiveri vai aparatūras kļūdas.

10. BIOS kļūdas: Kļūdas datora BIOS iestatījumos var izraisīt sāknēšanas kļūmes, sistēmas nestabilitāti vai nesaderību ar noteiktiem aparatūras komponentiem.

Ir svarīgi nekavējoties novērst šīs aparatūras problēmas, lai nodrošinātu nevainojamu datora darbību. Profesionālas palīdzības meklēšana vai konsultācijas ar aparatūras dokumentāciju bieži var palīdzēt atrisināt šīs problēmas.

Īpaši risinājumi ārējā cietā diska palaišanas kļūmēm

Īpaši risinājumi ārējā cietā diska palaišanas kļūmēm

Ja jūsu ārējais cietais disks neieslēdzas pareizi, tas var radīt vilšanos un satraukumu. Tomēr ir īpaši risinājumi, lai mēģinātu atrisināt problēmu un atjaunot cietā diska darbību.

1. Pārbaudiet barošanas avotu: Pārliecinieties, vai ārējā cietā diska barošanas avots darbojas pareizi. Mēģiniet pievienot to citai strāvas kontaktligzdai vai izmantot citu strāvas kabeli, lai izslēgtu ar strāvu saistītas problēmas.

2. Pārbaudiet savienojumus: pārliecinieties, vai USB vai citi savienojuma kabeļi ir droši pievienoti gan ārējam cietajam diskam, gan datoram. Vaļīgi savienojumi var traucēt diska pareizu iedarbināšanu.

3. Pārbaude citā datorā: pievienojiet ārējo cieto disku citam datoram, lai redzētu, vai tas tiek startēts pareizi. Ja tā notiek, problēma var būt saistīta ar datora iestatījumiem vai draiveriem, un varat koncentrēties uz to problēmu novēršanu.

4. Atjauniniet draiverus un programmaparatūru: pārbaudiet, vai nav pieejami ārējā cietā diska draiveru un programmaparatūras atjauninājumi. Novecojuši draiveri vai programmaparatūra var izraisīt saderības problēmas un neļaut diskam startēt.

5. Palaidiet diagnostikas rīku: izmantojiet ārējā cietā diska ražotāja nodrošināto diagnostikas rīku, lai noteiktu iespējamās aparatūras problēmas. Šie rīki bieži vien var nodrošināt konkrētus kļūdu kodus vai ziņojumus, kas var palīdzēt novērst problēmu.

6. Pārbaudiet, vai nav fizisku bojājumu: pārbaudiet, vai ārējā cietajā diskā nav fizisku bojājumu pazīmes, piemēram, iespiedumi vai plaisas. Fiziski bojājumi var izraisīt diska iedarbināšanu vai pareizu darbību.

7. Meklējiet profesionālu palīdzību: ja neviens no iepriekš minētajiem risinājumiem nedarbojas, iespējams, ir pienācis laiks konsultēties ar profesionālu datu atkopšanas pakalpojumu vai sazināties ar ārējā cietā diska ražotāju, lai saņemtu papildu palīdzību. Viņi var sniegt specializētu atbalstu vai remonta iespējas.

Ievērojot šos īpašos risinājumus, varat palielināt iespēju novērst ārējā cietā diska palaišanas kļūmi un atgūt svarīgos datus. Atcerieties vienmēr regulāri dublēt savus datus, lai novērstu iespējamo datu zudumu nākotnē.

Top