Padomi pastāvīgu Wi-Fi savienojuma problēmu risināšanai

Izmēģiniet Mūsu Instrumentu Problēmu Novēršanai

Īss saturs

Piedzīvo bieži Wi-Fi atvienošana problēmas var būt ļoti traucējošas. Biežākie iemesli ir tīkla traucējumi no elektroniskām ierīcēm, attālums no maršrutētāja, kas samazina signālus, novecojusi programmaparatūra, pārslodze no pārāk daudzām pievienotajām ierīcēm un nesaderības problēmas.Atrisināt wifi turpina atvienoties Ja rodas problēmas ar klēpjdatoriem un tālruņiem, lietotāji var aizmirst tīklu un atkārtoti izveidot savienojumu, atjaunināt Wi-Fi draiverus, pārbaudīt, vai nav šķēršļu, kas samazina signāla joslas, atspējot enerģijas taupīšanas režīmus, kas traucē savienojamības protokolus, vai veikt maršrutētāja atiestatīšanu.

Profilaktiski regulāri atjauninot maršrutētāja programmaparatūru, novietojot ierīces tuvāk piekļuves punktiem, samazinot tīkla spriedzi no pārāk daudziem klientiem un pārbaudot saderības iestatījumus, var palīdzēt samazināt traucējumus no internets turpina atvienoties . Saknes izraisītāja risināšana neatkarīgi no tā, vai tas ir pārslodze, novecojuši komponenti, traucējumu faktori vai citas problēmas, tiek nodrošināti stabili savienojumi.

Wi-Fi atvienošanas un nestabilitātes cēloņu noteikšana

Wi-Fi atvienošanas un nestabilitātes cēloņu noteikšana

Ja rodas pastāvīgas Wi-Fi savienojuma problēmas, ir ļoti svarīgi noteikt cēloņus, lai efektīvi novērstu un atrisinātu problēmu. Tālāk ir minēti daži izplatīti faktori, kas var izraisīt Wi-Fi savienojuma pārtraukšanu un nestabilitāti.1. Traucējumi no citām ierīcēm: Wi-Fi signālus var traucēt dažādas elektroniskas ierīces, piemēram, bezvadu tālruņi, mikroviļņu krāsnis un bērnu monitori. Šīs ierīces darbojas līdzīgās frekvencēs kā Wi-Fi, radot traucējumus un izraisot savienojumu pārtraukšanu.

2. Fiziskie šķēršļi: Wi-Fi signālus var vājināt vai bloķēt fiziskas barjeras, piemēram, sienas, grīdas un mēbeles. Attālums starp Wi-Fi maršrutētāju un ierīci var ietekmēt arī signāla stiprumu un stabilitāti.

3. Novecojusi programmaparatūra: Wi-Fi maršrutētāja programmaparatūrai ir izšķiroša nozīme tā veiktspējā un stabilitātē. Novecojusi programmaparatūra var izraisīt saderības problēmas ar jaunākām ierīcēm un var izraisīt biežu atvienošanu.4. Tīkla pārslodze: Pārpildītās vietās vai mājsaimniecībās ar vairākiem Wi-Fi tīkliem var rasties tīkla pārslodze. Šis sastrēgums var izraisīt lēnāku ātrumu un biežus savienojumus, jo Wi-Fi kanāli kļūst pārslogoti.

5. Signāla diapazons: Wi-Fi signāliem ir ierobežots diapazons, un, ja ierīce atrodas pārāk tālu no maršrutētāja, signāla stiprums var būt nepietiekams, kā rezultātā rodas atvienojumi un nestabilitāte.

6. Nesaderīgi iestatījumi: Nepareizi vai nesaderīgi iestatījumi Wi-Fi maršrutētājā vai ierīcē var izraisīt savienojuma problēmas. Tas ietver nepareizu drošības iestatījumu, nesaderīgu autentifikācijas metožu vai nesaderīgu Wi-Fi standartu izmantošanu.Identificējot šos iespējamos cēloņus, lietotāji var labāk izprast un risināt problēmas, kas ietekmē viņu Wi-Fi savienojumu. Rūpīga šo faktoru analīze var palīdzēt ieviest atbilstošus risinājumus un nodrošināt stabilu un uzticamu Wi-Fi savienojumu.

Kas izraisa Wi-Fi nestabilitāti?

Kas izraisa Wi-Fi nestabilitāti?

Wi-Fi nestabilitāti var izraisīt dažādi faktori, tostarp: 1. Traucējumi no citām elektroniskām ierīcēm: Wi-Fi signālus var traucēt tādas ierīces kā mikroviļņu krāsnis, bezvadu tālruņi un bērnu monitori. Šīs ierīces darbojas līdzīgās radio frekvencēs, kas var traucēt Wi-Fi signāliem un izraisīt nestabilitāti.
 2. Attālums no maršrutētāja: jo tālāk no maršrutētāja atrodaties, jo vājāks kļūst Wi-Fi signāls. Tas var izraisīt nestabilitāti un lēnāku savienojuma ātrumu.
 3. Šķēršļi un fiziskas barjeras: sienas, grīdas un citas fiziskas barjeras var vājināt Wi-Fi signālus un izraisīt nestabilitāti. Biezas sienas vai vairāki stāvi starp ierīci un maršrutētāju var būtiski ietekmēt signāla stiprumu un stabilitāti.
 4. Tīkla pārslodze: ja vienam Wi-Fi tīklam ir pievienotas daudzas ierīces, tas var izraisīt pārslodzes un palēnināt savienojumu izveidi visām ierīcēm. Tas var izraisīt nestabilitāti un pārtraukt savienojumus.
 5. Novecojusi maršrutētāja programmaparatūra: maršrutētāju ražotāji bieži izlaiž programmaparatūras atjauninājumus, lai uzlabotu veiktspēju un novērstu drošības ievainojamības. Ja maršrutētāja programmaparatūra ir novecojusi, tas var izraisīt Wi-Fi nestabilitāti.
 6. Tīkla iestatījumi: nepareizi tīkla iestatījumi, piemēram, nepareizas IP adreses vai DNS servera izmantošana, arī var izraisīt Wi-Fi nestabilitāti. Ir svarīgi nodrošināt, lai tīkla iestatījumi būtu pareizi konfigurēti.

Identificējot un novēršot šos iespējamos Wi-Fi nestabilitātes cēloņus, varat uzlabot sava bezvadu tīkla uzticamību un veiktspēju.

Kādi ir trīs galvenie Wi-Fi traucējumu cēloņi?

Wi-Fi traucējumi var būt nomākta problēma, kas var ietekmēt bezvadu tīkla veiktspēju un uzticamību. Ir vairāki faktori, kas var izraisīt traucējumus, taču trīs no visbiežāk sastopamajiem cēloņiem ir:1. Fiziski šķēršļi: Fiziski objekti, piemēram, sienas, grīdas un mēbeles, var traucēt Wi-Fi signālu un samazināt tā stiprumu. Jo vairāk šķēršļu starp ierīci un bezvadu maršrutētāju, jo vājāks būs signāls. Tas var izraisīt lēnāku ātrumu un pārtraukt savienojumus.

2. Citi Wi-Fi tīkli: Ja dzīvojat apgabalā ar daudziem tuvumā esošiem Wi-Fi tīkliem, signāli no šiem tīkliem var pārklāties un traucēt viens otru. To sauc par līdzkanālu traucējumiem, un tie var pasliktināt jūsu Wi-Fi tīkla veiktspēju.3. Elektroniskās ierīces: Daudzas elektroniskas ierīces, piemēram, bezvadu tālruņi, bērnu monitori un mikroviļņu krāsnis, var izstarot radiofrekvences signālus, kas var traucēt Wi-Fi. Šīs ierīces darbojas līdzīgās frekvencēs kā Wi-Fi tīkli un var izraisīt ievērojamus traucējumus, ja tās atrodas tuvu bezvadu maršrutētājam.

Izprotot šos biežākos Wi-Fi traucējumu cēloņus, varat veikt pasākumus, lai samazinātu to ietekmi uz bezvadu tīklu. Maršrutētāja novietošana centrālā vietā, prom no fiziskiem šķēršļiem un mazāk pārpildīta Wi-Fi kanāla izvēle var palīdzēt samazināt traucējumus un uzlabot Wi-Fi savienojumu.

Wi-Fi atvienojuma problēmu novēršana klēpjdatoros un tālruņos

Wi-Fi atvienojuma problēmu novēršana klēpjdatoros un tālruņos

Ja klēpjdatorā vai tālrunī bieži rodas Wi-Fi atvienošanās, tas var būt apgrūtinoši un traucēt jūsu darbplūsmai. Par laimi, ir vairākas problēmu novēršanas darbības, kuras varat veikt, lai atrisinātu problēmu un atgūtu stabilu Wi-Fi savienojumu.

1. Pārbaudiet Wi-Fi signāla stiprumu: pārbaudiet, vai atrodaties Wi-Fi maršrutētāja darbības zonā un nav nekādu fizisku šķēršļu, piemēram, sienu vai mēbeļu, kas bloķē signālu. Ja atrodaties tālu no maršrutētāja, apsveriet iespēju pārvietoties tuvāk vai izmantot Wi-Fi diapazona paplašinātāju.

2. Restartējiet ierīces. Dažreiz vienkārša restartēšana var novērst īslaicīgas savienojuma problēmas. Izslēdziet klēpjdatoru vai tālruni un pēc dažām sekundēm to atkal ieslēdziet. Tas var palīdzēt novērst jebkādas īslaicīgas kļūmes vai konfliktus, kas var ietekmēt jūsu Wi-Fi savienojumu.

3. Atjauniniet ierīces Wi-Fi draiverus: novecojuši vai nesaderīgi Wi-Fi draiveri var izraisīt savienojuma problēmas. Atjauninājumus meklējiet ražotāja vietnē un instalējiet jaunākos ierīces draiverus. Tas var uzlabot saderību un veiktspēju.

4. Aizmirstiet un atkārtoti izveidojiet savienojumu ar Wi-Fi tīklu. Dažkārt savienojuma problēmas var atrisināt, atjaunojot savienojumu ar Wi-Fi tīklu. Savā klēpjdatorā vai tālrunī atveriet Wi-Fi iestatījumus, atrodiet tīklu, ar kuru esat izveidojis savienojumu, un atlasiet “Aizmirst” vai “Atvienot”. Pēc tam atkārtoti izveidojiet savienojumu ar tīklu, vēlreiz ievadot paroli. Tas var atsvaidzināt savienojumu un atrisināt visas autentifikācijas problēmas.

5. Atspējojiet enerģijas taupīšanas režīmu: dažām ierīcēm ir enerģijas taupīšanas režīms, kas var ietekmēt Wi-Fi savienojumu. Pārbaudiet ierīces iestatījumus un atspējojiet visas enerģijas taupīšanas opcijas, kas varētu traucēt Wi-Fi savienojumu. Tas var nodrošināt, ka jūsu ierīce uztur stabilu savienojumu bez traucējumiem.

6. Wi-Fi maršrutētāja atiestatīšana: ja neviena no iepriekš minētajām darbībām nedarbojas, mēģiniet atiestatīt Wi-Fi maršrutētāju. Atrodiet maršrutētāja atiestatīšanas pogu (parasti nelielu caurumu) un nospiediet to, izmantojot saspraudi vai līdzīgu priekšmetu. Turiet nospiestu pogu dažas sekundes, līdz maršrutētājs restartējas. Ņemiet vērā, ka tādējādi tiks atiestatīti visi maršrutētāja iestatījumi, tāpēc, iespējams, būs jāpārkonfigurē Wi-Fi tīkls.

Veicot šīs problēmu novēršanas darbības, jums vajadzētu spēt atrisināt lielāko daļu klēpjdatora vai tālruņa Wi-Fi atvienošanas problēmu. Tomēr, ja problēma joprojām pastāv, iespējams, būs jāsazinās ar interneta pakalpojumu sniedzēju vai jāapsver Wi-Fi maršrutētāja nomaiņa.

Kāpēc mans klēpjdators pēkšņi pārtrauca savienojumu ar internetu?

Pēkšņas problēmas ar klēpjdatora interneta savienojumu var būt nomāktas, taču tam var būt vairāki iespējamie iemesli. Šeit ir daži izplatīti iemesli, kas jāņem vērā:

 1. Wi-Fi signāla traucējumi: Iespējams, ka jūsu klēpjdators nevar izveidot savienojumu ar internetu citu ierīču vai objektu radītu traucējumu dēļ. Pārliecinieties, vai atrodaties Wi-Fi maršrutētāja darbības zonā un vai nav šķēršļu, kas bloķē signālu.
 2. Tīkla draivera problēmas: Novecojuši vai bojāti tīkla draiveri var neļaut jūsu klēpjdatoram izveidot savienojumu ar internetu. Mēģiniet atjaunināt draiverus, izmantojot ierīču pārvaldnieku, vai atkārtoti instalējiet tos, lai redzētu, vai tas atrisina problēmu.
 3. Nepareizi tīkla iestatījumi: Vēlreiz pārbaudiet, vai jūsu klēpjdators ir savienots ar pareizo Wi-Fi tīklu un vai tīkla iestatījumi ir pareizi konfigurēti. Ja tīkls ir aizsargāts ar paroli, pārliecinieties, vai esat ievadījis pareizo paroli.
 4. Maršrutētāja vai modema problēmas: Iespējams, savienojuma problēmu rada problēma ar Wi-Fi maršrutētāju vai modemu. Mēģiniet restartēt maršrutētāju vai modemu vai sazinieties ar interneta pakalpojumu sniedzēju, lai saņemtu palīdzību.
 5. Programmatūras vai operētājsistēmas problēmas: Iespējams, daži programmatūras vai operētājsistēmas atjauninājumi ir ietekmējuši jūsu klēpjdatora spēju izveidot savienojumu ar internetu. Pārbaudiet, vai nav jaunāko atjauninājumu, un apsveriet iespēju tos atsaukt, lai redzētu, vai tas atrisina problēmu.
 6. Aparatūras problēmas: Dažos gadījumos aparatūras problēmas, piemēram, bojāta tīkla karte vai antena, var izraisīt interneta savienojuma problēmas. Ja neviens no iepriekš minētajiem risinājumiem nedarbojas, iespējams, būs jāsazinās ar profesionālu tehniķi, lai diagnosticētu un novērstu aparatūras problēmas.

Atcerieties sistemātiski novērst problēmas, vispirms sākot ar vienkāršākajiem risinājumiem, un sazināties ar tehnisko atbalstu, ja nevarat atrisināt problēmu pats.

Kāpēc mans Wi-Fi savienojums tālrunī tiek pārtraukts?

Bieža Wi-Fi atvienošanās tālrunī var būt diezgan nomākta. Ir vairāki iemesli, kāpēc šī problēma var rasties:

 1. Tīkla traucējumi: citas elektroniskās ierīces, piemēram, bezvadu tālruņi vai mikroviļņu krāsnis, var traucēt Wi-Fi signālam un izraisīt biežu atvienošanu. Izmantojot Wi-Fi, pārliecinieties, vai tālrunis neatrodas šādu ierīču tuvumā.
 2. Attālums no maršrutētāja: ja atrodaties pārāk tālu no Wi-Fi maršrutētāja, signāla stiprums var vājināties, izraisot periodiskus savienojumus. Mēģiniet pietuvoties maršrutētājam, lai redzētu, vai problēma uzlabojas.
 3. Maršrutētāja problēmas: dažreiz problēma ir pašā maršrutētājā. Pārbaudiet, vai maršrutētāja programmaparatūra ir atjaunināta, un apsveriet maršrutētāja restartēšanu, lai redzētu, vai tā atrisina problēmu.
 4. Tīkla sastrēgumi: ja atrodaties apgabalā ar daudziem Wi-Fi tīkliem, palielinātais pārslodze var izraisīt savienojamības problēmas. Mēģiniet mainīt maršrutētāja Wi-Fi kanālu uz mazāk pārpildītu kanālu.
 5. Tālruņa programmatūras vai aparatūras problēmas: iespējams, ka Wi-Fi atvienojumus izraisa programmatūras vai aparatūras problēmas tālrunī. Pārliecinieties, vai tālruņa programmatūra ir atjaunināta, un apsveriet tālruņa restartēšanu, lai redzētu, vai tas palīdz.

Ja neviens no šiem risinājumiem nedarbojas, iespējams, ir vērts sazināties ar interneta pakalpojumu sniedzēju vai meklēt profesionālu palīdzību, lai diagnosticētu un atrisinātu tālruņa Wi-Fi savienojuma problēmas.

Biežu Wi-Fi traucējumu novēršana operētājsistēmās Windows un ierīcēs

Biežu Wi-Fi traucējumu novēršana operētājsistēmās Windows un ierīcēs

Stabils un uzticams Wi-Fi savienojums ir būtisks, lai nodrošinātu netraucētu tiešsaistes pieredzi. Tomēr tas var būt apgrūtinoši, ja bieži saskaraties ar Wi-Fi savienojuma traucējumiem. Ja izmantojat Windows ierīci, varat veikt vairākas darbības, lai novērstu un atrisinātu šīs problēmas.

1. Pārbaudiet Wi-Fi signāla stiprumu: Slikts signāla stiprums var izraisīt biežus traucējumus. Pārliecinieties, vai atrodaties Wi-Fi maršrutētāja darbības zonā un vai nav fizisku šķēršļu, kas bloķē signālu.

2. Atjauniniet savus Wi-Fi draiverus: Novecojuši vai nesaderīgi draiveri var izraisīt savienojuma problēmas. Apmeklējiet ražotāja vietni vai izmantojiet ierīču pārvaldnieku, lai nodrošinātu, ka jūsu Wi-Fi adapterim ir instalēti jaunākie draiveri.

3. Restartējiet maršrutētāju un modemu: Dažreiz savienojuma problēmas var atrisināt, vienkārši restartējot maršrutētāju un modemu. Atvienojiet abas ierīces, uzgaidiet dažas sekundes un pēc tam pievienojiet tās atpakaļ. Pirms mēģināt vēlreiz izveidot savienojumu, ļaujiet tām pilnībā atsāknēties.

4. Atspējojiet enerģijas taupīšanas režīmu: Windows ierīcēm bieži ir enerģijas taupīšanas režīms, kas var ietekmēt Wi-Fi veiktspēju. Dodieties uz barošanas opciju iestatījumiem un pārliecinieties, vai jūsu Wi-Fi adapterim ir atspējots enerģijas taupīšanas režīms.

5. Atiestatiet tīkla iestatījumus: Tīkla iestatījumu atiestatīšana var palīdzēt atrisināt visas konfigurācijas problēmas, kas var izraisīt traucējumus. Atveriet komandu uzvedni kā administrators un palaidiet šādas komandas: 'ipconfig /release', 'ipconfig /renew' un 'netsh winsock atiestatīšana'. Pēc šo komandu izpildes restartējiet ierīci.

6. Pārbaudiet, vai nav traucējumu: Citas jūsu tuvumā esošās elektroniskās ierīces, piemēram, bezvadu tālruņi vai mikroviļņu krāsnis, var traucēt jūsu Wi-Fi signālam. Pārvietojiet ierīci vai maršrutētāju tālāk no šiem iespējamiem traucējumu avotiem.

7. Atspējojiet IPv6: Dažos gadījumos IPv6 atspējošana var uzlabot Wi-Fi savienojumu. Atveriet tīkla adaptera rekvizītus, noņemiet atzīmi no izvēles rūtiņas IPv6 un noklikšķiniet uz Labi, lai saglabātu izmaiņas.

8. Sazinieties ar savu interneta pakalpojumu sniedzēju (ISP): Ja esat izmēģinājis visas iepriekš minētās darbības un joprojām novērojat bieži traucējumus, iespējams, būs jāsazinās ar savu interneta pakalpojumu sniedzēju, lai saņemtu papildu palīdzību. Viņi var pārbaudīt tīkla problēmas un nodrošināt papildu problēmu novēršanas darbības.

Veicot šīs darbības, varat palielināt Wi-Fi savienojuma stabilitāti Windows ierīcēs un baudīt nepārtrauktu piekļuvi internetam.

Biežu Wi-Fi traucējumu novēršana operētājsistēmās Windows un ierīcēs

Ja jūsu Windows datorā vai citās ierīcēs bieži rodas Wi-Fi darbības traucējumi, varat veikt vairākas darbības, lai atrisinātu problēmu. Šie traucējumi var izpausties kā lēni vai nestabili interneta savienojumi, periodiski atvienojumi vai grūtības izveidot savienojumu ar Wi-Fi tīkliem. Veicot šīs problēmu novēršanas darbības, varat uzlabot savu Wi-Fi savienojumu un baudīt stabilu interneta savienojumu.

 1. Pārbaudiet Wi-Fi signāla stiprumu: pirmais solis, lai novērstu Wi-Fi traucējumus, ir pārbaudīt Wi-Fi tīkla signāla stiprumu. Vājš signāls var izraisīt savienojamības problēmas. Pārejiet tuvāk savam Wi-Fi maršrutētājam, lai redzētu, vai signāls uzlabojas. Apsveriet iespēju pārvietot maršrutētāju uz centrālāku vietu savā mājā vai birojā, lai nodrošinātu labāku pārklājumu.
 2. Restartējiet maršrutētāju: dažreiz vienkārša maršrutētāja restartēšana var novērst Wi-Fi traucējumus. Izslēdziet maršrutētāju, pagaidiet dažas sekundes un pēc tam atkal ieslēdziet to. Tas var palīdzēt novērst īslaicīgas kļūmes un atsvaidzināt savienojumu.
 3. Atjauniniet Wi-Fi draiveri: traucējumus var izraisīt arī novecojuši vai nesaderīgi Wi-Fi draiveri. Pārbaudiet, vai jūsu Wi-Fi draiverim nav atjauninājumu, un instalējiet tos, ja tie ir pieejami. Parasti jaunākos draiverus varat atrast ražotāja vietnē vai izmantojot Windows Update.
 4. Atspējot enerģijas taupīšanas režīmu: dažām ierīcēm ir enerģijas taupīšanas funkcijas, kas var ietekmēt Wi-Fi savienojumu. Atspējojiet visus enerģijas taupīšanas režīmus vai iestatījumus, kas var traucēt jūsu Wi-Fi savienojumam. To bieži var atrast ierīces iestatījumos vai vadības panelī.
 5. Tīkla iestatījumu atiestatīšana: tīkla iestatījumu atiestatīšana var palīdzēt novērst Wi-Fi traucējumus, ko izraisa nepareizi konfigurēti iestatījumi. Atveriet ierīces tīkla iestatījumus un meklējiet iespēju atiestatīt vai atjaunot tīkla iestatījumus. Ņemiet vērā, ka tādējādi tiks noņemti visi saglabātie Wi-Fi tīkli un jums būs atkārtoti jāizveido savienojums ar tiem.
 6. Ļaunprātīgas programmatūras meklēšana: ļaunprātīga programmatūra vai vīrusi jūsu ierīcē var ietekmēt arī Wi-Fi savienojumu. Veiciet rūpīgu skenēšanu, izmantojot uzticamu pretvīrusu programmu, lai atklātu un noņemtu jebkādu ļaunprātīgu programmatūru, kas var ietekmēt jūsu Wi-Fi savienojumu.
 7. Sazinieties ar savu interneta pakalpojumu sniedzēju: ja neviena no iepriekš minētajām darbībām neatrisina Wi-Fi traucējumus, iespējams, problēma ir saistīta ar jūsu interneta pakalpojumu sniedzēju (ISP). Sazinieties ar viņu klientu atbalsta dienestu, lai ziņotu par problēmu un meklētu palīdzību. Viņi, iespējams, varēs diagnosticēt un atrisināt problēmu.

Veicot šīs problēmu novēršanas darbības, varat efektīvi novērst biežus Wi-Fi traucējumus savā Windows datorā vai citās ierīcēs. Izbaudiet stabilu un nepārtrauktu interneta savienojumu visām pārlūkošanas, straumēšanas un tiešsaistes darbībām.

Kā tālrunī labot nestabilu Wi-Fi?

Ja tālrunī ir nestabils Wi-Fi savienojums, varat veikt vairākas problēmu novēršanas darbības, lai mēģinātu atrisināt problēmu.

1. Pārbaudiet Wi-Fi signāla stiprumu:

Pārliecinieties, vai atrodaties Wi-Fi maršrutētāja darbības zonā un starp tālruni un maršrutētāju nav fizisku šķēršļu. Vāja signāla stiprums var izraisīt savienojuma nestabilitāti.

2. Restartējiet tālruni un Wi-Fi maršrutētāju:

Dažreiz vienkārša restartēšana var novērst savienojuma problēmas. Izslēdziet tālruni un pēc tam izslēdziet Wi-Fi maršrutētāju. Uzgaidiet dažas sekundes, pēc tam atkal ieslēdziet abas ierīces.

3. Aizmirstiet un atkārtoti izveidojiet savienojumu ar Wi-Fi tīklu:

Tālrunī atveriet Wi-Fi iestatījumus un aizmirstiet tīklu, ar kuru pašlaik esat izveidojis savienojumu. Pēc tam atkārtoti izveidojiet savienojumu ar tīklu, vēlreiz ievadot paroli. Tas var palīdzēt atsvaidzināt savienojumu.

4. Atjauniniet tālruņa programmatūru:

Novecojusi programmatūra dažkārt var izraisīt Wi-Fi problēmas. Pārbaudiet, vai tālrunī nav pieejami programmatūras atjauninājumi, un, ja nepieciešams, instalējiet tos.

5. Atiestatiet tīkla iestatījumus:

Ja neviena no iepriekš minētajām darbībām nedarbojas, varat mēģināt atiestatīt tālruņa tīkla iestatījumus. Tādējādi tiks dzēsti visi saglabātie Wi-Fi tīkli, tāpēc pēc tam jums būs atkārtoti jāizveido savienojums ar tiem. Atveriet tālruņa iestatījumus, atrodiet tīkla iestatījumu atiestatīšanas opciju un apstipriniet atiestatīšanu.

Ja esat izmēģinājis visas šīs darbības un tālrunī joprojām ir nestabils Wi-Fi savienojums, iespējams, ir vērts sazināties ar interneta pakalpojumu sniedzēju, lai saņemtu papildu palīdzību, vai apsvērt iespēju veikt profesionālu Wi-Fi tīkla novērtējumu.

Stratēģijas stabilu Wi-Fi savienojumu uzturēšanai

Stratēģijas stabilu Wi-Fi savienojumu uzturēšanai

Pastāvīgu Wi-Fi savienojamības problēmu risināšana var būt nomākta, taču ir vairākas stratēģijas, kuras varat izmantot, lai uzturētu stabilu savienojumu. Izpildiet šos padomus, lai nodrošinātu vienmērīgu un nepārtrauktu interneta lietošanas pieredzi:

 1. Pareizi novietojiet maršrutētāju: novietojiet maršrutētāju centrālā vietā, prom no sienām un šķēršļiem. Nenovietojiet to citu elektronisku ierīču tuvumā, kas var traucēt signālu.
 2. Atjauniniet maršrutētāja programmaparatūru: regulāri pārbaudiet maršrutētāja programmaparatūras atjauninājumus un instalējiet tos, lai nodrošinātu optimālu veiktspēju un drošību.
 3. Izmantojiet vadu savienojumu: ja iespējams, pievienojiet ierīci tieši maršrutētājam, izmantojot Ethernet kabeli. Vadu savienojumi parasti ir stabilāki un ātrāki nekā Wi-Fi.
 4. Mainiet Wi-Fi kanālu: ja rodas traucējumi no tuvumā esošajiem tīkliem, mēģiniet mainīt maršrutētāja Wi-Fi kanālu uz mazāk pārpildītu kanālu.
 5. Ierobežojiet pievienoto ierīču skaitu: ja Wi-Fi tīklam ir pievienots pārāk daudz ierīču, tas var noslogot tā joslas platumu. Atvienojiet visas ierīces, kas netiek lietotas.
 6. Jauniniet savu maršrutētāju: ja pastāvīgi rodas savienojuma problēmas, iespējams, ir pienācis laiks jaunināt maršrutētāju. Labākai veiktspējai meklējiet modeli, kas atbalsta jaunākos Wi-Fi standartus.
 7. Samaziniet Wi-Fi sastrēgumus: samaziniet citu bezvadu ierīču izmantošanu, kas var traucēt jūsu Wi-Fi signālu, piemēram, bezvadu tālruņus un mazuļu monitorus.
 8. Tīkla aizsardzība: iespējojiet Wi-Fi tīkla aizsardzību ar paroli un šifrēšanu, lai novērstu nesankcionētu piekļuvi, kas var palēnināt savienojumu.
 9. Maršrutētāja atiestatīšana: ja nekas cits neizdodas, mēģiniet atiestatīt maršrutētāja rūpnīcas iestatījumus. Tas var palīdzēt novērst jebkādas īslaicīgas kļūmes vai konfigurācijas problēmas.

Ieviešot šīs stratēģijas, varat uzlabot sava Wi-Fi savienojuma stabilitāti un uzticamību, nodrošinot netraucētu tiešsaistes pieredzi.

Kādi ir labākie WIFI iestatījumi stabilitātei?

Kad runa ir par stabila Wi-Fi savienojuma panākšanu, ir vairāki maršrutētāja iestatījumi, kurus varat pielāgot, lai uzlabotu veiktspēju un samazinātu savienojamības problēmas. Šeit ir daži no labākajiem Wi-Fi iestatījumiem stabilitātes nodrošināšanai.

 1. Izvēlieties pareizo Wi-Fi kanālu: Wi-Fi maršrutētāji darbojas dažādos kanālos, un pareizā kanāla izvēle var palīdzēt samazināt citu ierīču radītos traucējumus. Varat izmantot Wi-Fi analīzes rīkus, lai noteiktu, kurā kanālā jūsu reģionā ir vismazākā pārslodze.
 2. Izmantojiet 5 GHz tīklu: ja jūsu maršrutētājs to atbalsta, 5 GHz frekvenču joslas izmantošana var nodrošināt lielāku ātrumu un mazāku traucējumu, salīdzinot ar izplatītāko 2,4 GHz joslu.
 3. Iespējot pakalpojuma kvalitāti (QoS): QoS ļauj noteikt prioritāti noteiktiem tīkla trafika veidiem, piemēram, video straumēšanai vai tiešsaistes spēlēm, nevis citiem. Tas var palīdzēt nodrošināt stabilu savienojumu laika ziņā jutīgām lietojumprogrammām.
 4. Atspējot automātisko kanālu atlasi: lai gan automātiskā kanālu izvēle var būt ērta, tā ne vienmēr var izvēlēties labāko kanālu jūsu konkrētajai videi. Manuāla kanāla atlase var palīdzēt uzlabot stabilitāti.
 5. Pielāgojiet pārraides jaudu: daži maršrutētāji ļauj pielāgot pārraides jaudu, kas kontrolē signāla stiprumu. Raidīšanas jaudas samazināšana var palīdzēt samazināt traucējumus un uzlabot stabilitāti pārpildītās vietās.
 6. Iespējot MAC adrešu filtrēšanu: MAC adrešu filtrēšana ļauj norādīt, kurām ierīcēm ir atļauts izveidot savienojumu ar jūsu Wi-Fi tīklu. Atļaujot tikai uzticamas ierīces, varat samazināt nesankcionētas piekļuves un iespējamo traucējumu risku.
 7. Atjaunināt programmaparatūru: maršrutētāja programmaparatūras atjaunināšana ir svarīga stabilitātei un drošībai. Ražotāji bieži izlaiž programmaparatūras atjauninājumus, lai novērstu kļūdas, uzlabotu veiktspēju un novērstu drošības ievainojamības.

Pielāgojot šos Wi-Fi iestatījumus, varat optimizēt tīklu, lai nodrošinātu stabilitāti un samazinātu savienojamības problēmas. Tomēr ir vērts atzīmēt, ka šo iestatījumu efektivitāte var atšķirties atkarībā no konkrētā maršrutētāja modeļa un vides, kurā to izmantojat.

Top